Khai giảng khóa học Pentest tháng 6/2016

Viện Công nghệ An toàn thông tin (IST) thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức lớp đào tạo Pentest tháng 6/2016 tại Hà Nội

               Trang bị kiến thức và kỹ năng thử nghiệm, thâm nhập hệ thống cho học viên thông qua giới thiệu quy trình và trình diễn các công cụ phát hiện lỗ hổng, thử nghiệm thâm nhập
               Có khả năng phân tích đánh giá an toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống CNTT và xây dựng phương án khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu trong hệ thống.
 • Quản trị hệ thống
 • Quản trị mạng
 • Kỹ sư an toàn thông tin
 • Đánh giá viên, kiểm soát nội bộ
 • Các cá nhân yêu thích và muốn tìm hiểu về bảo mật
 • Sử dụng thành thạo máy tính và Internet
 • Có hiểu biết cơ bản về mạng và hệ điều hành
 • Có kiến thức cơ bản về lập trình
 • Có kiến thức tổng quan về an toàn thông tin
 • Khóa học diễn ra trong 5 ngày (7h/ngày)
 • Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 24/6/2016
 • Đăng ký trước ngày 15/6/2016 với Mr Hòa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Mobile: 097 554 7392
 • <Liên hệ với chúng tôi để nhận được nội dung chi tiết của khóa học>