Dịch vụ tư vấn và đánh giá an toàn thông tin

Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu chuyên môn, kinh nghiệm Viện Công nghệ An toàn thông tin có thể giúp các đơn vị, tổ chức đánh giá được mức độ bảo mật của hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế và phát hiện sớm những nguy cơ, rủi ro an ninh còn tiềm ẩn trong hệ thống. Đồng thời chúng tôi tư vấn các giải pháp toàn diện để bảo vệ hệ thống trên nhiều phương diện khác nhau như: Thông tin, tài liệu, phần cứng, phần mềm, mạng, ứng dụng, con người, vật lý…

Lợi ích khi sử dụng các dịch vụ của Viện:

IKhách hàng có được mô hình thiết kế an toàn thông tin tổng thể cho toàn bộ hệ thống theo quy chuẩn quốc tế và kế hoạch đầu tư dài hạn cho an toàn thông tin một cách hợp lý theo từng giai đoạn, và định hướng phát triển cho tương lai.

IIKhách hàng được đánh giá an toàn thông tin tổng thể toàn diện và định kỳ giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời trước các rủi ro về an toàn thông tin,bảo đảm giảm thiểu được các nguy cơ mất an toàn thông tin một các tối đa trước các thách thức về an toàn thông tin.

IIIKhách hàng có được một hệ thống hoạt động, vận hành và phát triển một cách bền vững, an toàn tuân thủ theo các quy trình, quy chuẩn về an toàn thông tin của thế giới, đủ điều kiện đạt được các chứng chỉ quốc tế về an toàn thông tin.

Một số dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu mà Viện đang cung cấp

Dưới dây là danh sách một số các dịch vụ về An toàn thông tin mà Viện Công nghệ An toàn thông tin đã và đang tiến hành cung cấp:

      I. Dịch vụ tư vấn đánh giá tổng thể về An toàn thông tin.

      II. Dịch vụ thử nghiệm thâm nhập (Penetration Testing).

      III. Dịch vụ đánh giá An toàn thông tin (Security Audit).

      IV. Dịch vụ xử lý sự cố và điều tra An toàn thông tin.

      V. Dịch vụ phục hồi dữ liệu.
Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ