Cơ cấu tổ chức

Viện đã và đang xây dựng, tập hợp đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm, có đầy đủ các bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ quốc tế về CNTT  an toàn thông tin.