Tầm nhìn - Sứ mệnh

Viện Công nghệ An toàn thông tin (Institute of Information Security Technology- IST) là một đơn vị trực thuộc Hiệp hội ATTT Việt Nam có chức năng Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ, Tư vấn dịch vụ và Đào tạo trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT)

Bằng niềm tin và khát vọng tiên phong, Viện Công nghệ ATTT phấn đấu trở thành một trong những đối tác tin cậy hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực ATTT. Viện đã và đang xây dựng, tập hợp đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm, có đầy đủ các bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ  quốc tế về CNTT  ATTT.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ATTT cho các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng với tiêu chí "Vì một cộng đồng IT an toàn và lành mạnh"